Produkter  &  tjenester    |    Innovasjoner    |    Om oss    |    Kontakt

 

Selskapets kompetanse har røtter helt tilbake til produksjon av de første Omega-3 konsentratene på Nord-Vestlandet på slutten av 80-tallet. Dagens nøkkelpersoner har fartstid i selskaper som Brødr. Aarsæther (→→EPAX), Natural ASA, Aker Biomarine, Pharma Marine, og Sintef.

Innolipid er et innovasjonsselskap med eget test- og analyselaboratorium som har spesialisert seg innen blå sektor og leverer analyser og oppdragsforskning på forespørsel. Selskapet fokuserer på innovasjoner innen områdene:

1. Bedre utnyttelse og utvikling av mer høyverdige produkter fra ressursene som hentes opp av havet.

2. Analyseteknologi for bedring av fiskevelferd (analyser av stresshormoner i prøver fra faeces og skjell) som gir tilbakemeldinger fra fisken selv på hvor stresset den er.

Innovasjoner
i blå sektor

Innolipid AS

Tonningsgate 17

N-6006 Ålesund

contact@innolipid.com

Tlf:  908 24 377