Hjem    |    Produkter  &  tjenester    |    Innovasjoner    |    Om oss    |    Kontakt

 

Analysetjenester

- Stressanalyser; aquakultur
- Lipider (fettanalyser)
- Peptider (proteinanalyser)

Oppdragsforskning

Produkter til forskningsmiljø

Produkter og tjenester

Analysetjenester

ACSI-index LAKS

Acute Corticoid Stress Index er en index-verdi for stressnivå. Oppgis som ng stressmetabolitter/gram våtvekt faeces.

Fettstoffer

Analyser av fettsyreprofil / fettklasser i biologisk materiale eller fiskefôr etc. for FOU formål. Også diverse spesialanalyser etter avtale.

Peptider

Div. analyser på forespørsel (totalprotein, peptidprofil)

Oppdragsforskning

Utvikling av ny nedstrømsteknologi basert
på marine råvarer og biprodukter.
Fokus på totalutnyttelse og verdiskaping.

 

Produkter til forskningsmiljø

Spesial-lipider produsert på forespørsel.
Referanselipider og peptider til biologisk testing.

Innolipid AS

Tonningsgate 17

N-6006 Ålesund

contact@innolipid.com

Tlf:  908 24 377