Om oss    |    Produktutvikling    |    Innovasjonspartner

Testlaboratorium for marin ingrediensindustri

Vi hjelper deg fram til nye produkter og eller prosesser basert på marine råvarer. Innolipid er et privat forskningslaboratorium med prosessutstyr, analyseutstyr og kompetanse for utvikling av nye produkter/prosesser basert på marine råvarer. Vår kompetanse dekker både lipider og proteiner og vår bakgrunn er ledende forskerstillinger fra industri og akademia.

Tlf:  908 24 377      contact@innolipid.com

Produktutvikling

En legende sier at lutefisk ble til ved et uhell, men normalt kreves det både kompetanse og to gode verktøykasser, (prosessutstyr og analyseverktøy), for å drive innovativ og profesjonell produktutvikling.

Ønsker du å «leie» inn en kjøkkensjef med et lyst og trivelig kjøkken for å lage en ny spesialitet?

Eller, om du driver med produktutvikling a la lutefisk, kanskje du vil «leie» den ene kofferten vår (analyseverktøy) så du finner ut hva du har laget?

Ta kontakt og finn ut mer!

 

 

Innovasjonspartner

Innolipid AS er et kommersielt forskningssenter som tilbyr FoU tjenester.

Figuren, fra SSB*, viser at når en ny prosess skal utvikles er det leverandøren av utstyr, materiell og data som oftest blir hovedpartner for en innovasjon. Noen ganger funker det bra, andre ganger kan det gå galt. For mange prosesser gjelder at det er mange veier fram til målet, hver med sin spesifikke kostnad og produktkvalitet. Noen prosesser krever flere trinn med utstyr fra flere leverandører.

Spart tid er ikke alltid penger spart. Derfor bør man ta seg tid til å verifisere en prosess i laboratorieskala med assistanse fra kompetente fagfolk som har oversikt over alternative prosesser og utstyr. Når prosessen er verifisert på laboratorieskala, må den verifiseres i pilotskala før man tilslutt kan investere i full skala utstyr eller bestille leieproduksjon. Det finnes dessverre altfor mange eksempler på fullskala testinger som går feil på grunn av manglende utprøvinger og kompetanse. Foruten en dyr affære, kan dette bli en bremsekloss for innovasjon i næringen. (Blant annet fordi man ikke kan regne med offentlige støttemidler to ganger til samme type fullskala forsøk.)

*Statistisk Sentralbyrå

La din innovasjonspartner være et FoU foretak som har kompetanse og oversikt over tilgjengelige prosesser og utstyr!

Innolipid AS

Tonningsgate 17

6006 Ålesund. Norway

contact@innolipid.com

Tlf:  908 24 377

En legende sier at lutefisk ble til ved et uhell, men normalt kreves det både kompetanse og to gode verktøykasser, (prosessutstyr og analyseverktøy), for å drive innovativ og profesjonell produktutvikling.

Ønsker du å «leie» inn en kjøkkensjef med et lyst og trivelig kjøkken for å lage en ny spesialitet?

Eller, om du driver med produktutvikling a la lutefisk, kanskje du vil «leie» den ene kofferten vår (analyseverktøy) så du finner ut hva du har laget?

Ta kontakt og finn ut mer!

Innolipid AS er et kommersielt forskningssenter som tilbyr FoU tjenester.

Figuren, fra SSB*, viser at når en ny prosess skal utvikles er det leverandøren av utstyr, materiell og data som oftest blir hovedpartner for en innovasjon. Noen ganger funker det bra, andre ganger kan det gå galt. For mange prosesser gjelder at det er mange veier fram til målet, hver med sin spesifikke kostnad og produktkvalitet. Noen prosesser krever flere trinn med utstyr fra flere leverandører.

Spart tid er ikke alltid penger spart. Derfor bør man ta seg tid til å verifisere en prosess i laboratorieskala med assistanse fra kompetente fagfolk som har oversikt over alternative prosesser og utstyr. Når prosessen er verifisert på laboratorieskala, må den verifiseres i pilotskala før man tilslutt kan investere i full skala utstyr eller bestille leieproduksjon. Det finnes dessverre altfor mange eksempler på fullskala testinger som går feil på grunn av manglende utprøvinger og kompetanse. Foruten en dyr affære, kan dette bli en bremsekloss for innovasjon i næringen. (Blant annet fordi man ikke kan regne med offentlige støttemidler to ganger til samme type fullskala forsøk.)

*Statistisk Sentralbyrå

La din innovasjonspartner være et FoU foretak som har kompetanse og oversikt over tilgjengelige prosesser og utstyr!