Hjem    |    Produkter  &  tjenester    |    Innovasjoner    |    Om oss    |    Kontakt

 

ACSI index™

Index-verdi for stressnivå i fisk basert på analyser av stresshormoner i faeces.

CRYOSLIZER™

Patentsøkt teknologi/utstyr for å separere fettsyrer som ikke kan skilles med destillasjon.

Innovasjoner

ACSI index™

Acute Corticoid Stress Index er en index-verdi for stressnivå basert på fire derivater av stresshormonet kortisol som skilles ut med faeces, og oppgis som ng/gram våtvekt faeces. ACSI-verdien er på topp ca.1 døgn etter en stressende hendelse, og det tar flere dager før den er nede på normalt nivå. En snittverdi for stressnivå i en merd (eller en tank) bør tas på en samleprøve fra minimum 10 fisker fordi det er relativt stor individuell forskjell. Snitt ACSI-index for en gruppe stresset fisk kan ligge på et nivå som er mer enn 5 ganger høyere enn for en gruppe fisk som ikke er stresset. Hyppige tester kan avsløre stressfaktorer i tidlig fase som f.eks. utbrudd av sykdommer eller oppblomstring av alger.

CRYOSLIZER™

Patentsøkt teknologi/utstyr for å separere fettsyrer som ikke kan skilles med destillasjon. Fettsyrer skilles på kjedelengde med destillasjon, men fettsyrer med lik kjedelengde men ulik metningsgrad (f.eks. én-umettet vs. to-umettet), må skilles på andre måter. Makrell, torsk, sild og sei etc. fra våre farvann har mye omega-3, men også mye av én-umettede fettsyrer som skaper problemer og kostnader ved opprensing av Omega-3 fettsyrene EPA og DHA. En pilot av Cryoslizer™ skal nå designes, bygges og testes.

Innolipid AS

Tonningsgate 17

N-6006 Ålesund

contact@innolipid.com

Tlf:  908 24 377